Leasing na firmę

1 View Comment Off

Umowa leasingowa – czym jest oraz w jaki sposób wykorzystać jego dyspozycje?
Przy dzisiejszym tempie rozwoju ekonomii jednostki gospodarcze są w stanie w różny sposób pozyskiwać środki finansowe oraz nie tylko. Dziś właściciel firmy ma prawo uzyskać potrzebne mu zasoby w sposób stereotypowy to znaczy poprzez zakup lub też może skorzystać z nowszej formy, jaką jest leasing. Słowo leasing pochodzi z angielskiego tease, co oznacza wydzierżawić. Leasing to charakterystyczna forma wynajmu bądź dzierżawy ruchomych środków trwałych oraz nieruchomości. Ta odmiana nabywania praktycznych dóbr stwarza możliwość korzystania z nich bez przymusów ich nabywania. Leasing zaliczamy do stosunków cywilnoprawnych. Przedmiotem leasingu mogą być zarówno wozy, maszyny biurowe, maszyny oraz urządzenia biurowe i hale produkcyjne a także obiekty handlowe – znacznie więcej na stronie internetowej Beast Lease. Na ratę leasingu składają się zachodzące elementy: oprocentowanie, procent wartości towaru i opłata leasingowa. Leasing jest odmianą kredytu jednak od zwyczajnego kredytu różni się on tym, że podmiot korzystajmy z kredytu nie otrzymuje do dyspozycji środków finansowych, lecz środki trwałe lub też inne dobra.

In : Pozostałe

About the author

Related Articles

Archiwa